Dislaimer

ALGEMENE EN BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De algemene gebruiksvoorwaarden vindt u onderaan deze webpagina. Deze dienen aangevuld te worden en samen gelezen te worden met de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor onze website automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S) zoals hieronder vermeld. De gebruiksvoorwaarden worden voortdurend bijgewerkt en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Hoewel er steeds gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie op onze website en in onze automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH's), kan Top Immo - Vastgoed Consulting bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiƫle, immateriƫle of andere schade, die voortvloeit uit de informatie en andere inhoud van onze website en automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S), of de bestanden die van de website worden gedownload.

Aan de gegevens, zoals die in deze op de website en automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S) worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Wij doen al het mogelijke om onze advertenties op onze website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van fouten in de inhoud van onze advertenties op onze website en automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S), of op welk medium dan ook. Verder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld ingeval het vastgoed niet meer beschikbaar is op het moment dat men de advertentie bekijkt of wenst te bekijken. U, de gebruiker, dient steeds persoonlijk contact met ons op te nemen om te controleren of de informatie op voorgaande media correct, up-to-date is en of het vastgoed nog beschikbaar is. Alle informatie die wij via de website, automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S) verstrekken, is immers van voorlopige aard en dient steeds te worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft. De vraagprijs is onderhevig aan correcties en wijzigingen, die niet noodzakelijk reeds aangepast werden op onze website of verspreid werden via automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S). Verder wensen wij alle gebruikers van onze website en diensten er op te wijzen dat naast de vraagprijs er in elke dossier nog bijkomende voorwaarden kunnen worden gesteld of opgelegd die niet noodzakelijke vermeld staan op onze website of in onze automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S).

De advertenties op de website automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S) vormen in geen geval aanbiedingen in de juridische zin van het woord. De inhoud van deze website en de automatische emails (o.a. HMODH'S) kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur of overname dat bij aanvaarding de betreffende eigenaar zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of -verhuurder of -overlater is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Door het gebruik van onze website, automatische emails en nieuwsbrieven (o.a. HMODH'S), en diensten erkent u dat u de algemene en de bijzondere gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en ze te hebben aanvaardt.

Voorgaande bepalingen gelden ook voor alle informatie die vanuit de website van Top Immo - Vastgoed Constulting bvba wordt (door)gepubliceerd naar andere vastgoedwebsites of welk medium dan ook.